Dז הוא הבלוג של פרופ׳ עזרי טרזי, מעצב בעל שם עולמי, ראש המסלול לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי בטכניון, ומרצה אורח בקורנל-טק, ניו יורק. Dז מבוסס על ספרו, המשתמש במטאפורה חקלאית לתאר שבעה מרכיבים בתהליך היצירה החל מחריש ועד קציר על מנת לתאר את התדירויות השונות של כל אחד מהתהליכים המובילים חברות וארגונים לחדשנות של מוצר, שירות, אפליקציה או חוויה. התחום החדש של 'חשיבה עיצובית' מתאפיין במרכיבים כמו אמפתיה גבוהה למשתמש הסופי, תצפיות משתמשים, יצירת בנק של רעיונות, דיגום מהיר ובדיקת תקיפות בסבבים של התנסויות. החשיבה העיצובית מאפשרת לצמצם סיכונים בתחום הפיתוח, ומשפרת באופן בולט את הסיכויים להצליח בהחדרת מוצרים ושירותים ברי קיימא לקראת העתיד. בהמשך לספר, הבלוג ממשיך לסקור את תחום החשיבה העיצובית דרך דיון בדוגמאות אקטואליות מעולם העיצוב והטכנולוגיה. (הספר Dז יצא לאור בהוצאת פנזא מעבדה תפישתית בע"מ ב-2013 וניתן לרכישה דרך אתר פנזא www.penzagroup.net).