כתבה על Dז בעיתון הארץ

כתבה על Dז בעיתון הארץ

במוסף גלריה של עיתון הארץ ב-13 למאי, בוקר להשקת הספר, פרסם העיתונאי יובל סער את הכתבה "עזרי טרזי קוצר את הפירות", הכוללת ראיון עם פרופ' עזרי טרזי על הספר Dז, והמתודולוגיה המקורית של החדשנות 'גידול טובין', ובו שאלות הנוגעות למעמד העיצוב  והחשיבה העיצובית. צילום: אורי גרשוני

Screen Shot 2013-05-31 at 12.19.12 PM