הרצאה על הספר Dז במכון הטכנולוגי בחולון HIT

הרצאה על הספר Dז במכון הטכנולוגי בחולון HIT

ביום שלישי, ה-28 לחודש מאי 2013, בשעה 14:00 אודיטוריום בניין 6 ירצה פרופ' עזרי טרזי על ספרו Dז – חדשנות דרך חשיבה עיצובית לפקולטה לעיצוב במכון.

mailing-poster-650x919

HIt