לרכישה

לרכישת הספר ישירות מאתר הוצאה לאור פנזא מעבדה תפישתית בע"מ:

Screen Shot 2016-08-21 at 21.18.26