זריעה

sowזריעה |  מחקר עיצוב

שלב D2

שלב הזריעה מכיל את תמציות היצירתיות. בתהליך זריעת הזרעים במסגרת מחקר העיצוב בוחנים את פערי הידע הנדרשים ממכוון העיצוב, לומדים את הנושאים החדשים הטמונים בטריטוריית המוצר/שירות ומנהלים את קשת המחקרים הנדרשת על מנת להעשיר את התהליך בחומרי גלם ובתשתית לצמיחת הרעיונות. בפרק זה בספר מפורטים כל סוגי המחקרים הנדרשים בתהליכי פיתוח עיצובי, וארגז הכלים לכל אחד מהם.

7d_book_640_30