חריש

plowחריש |  תשתית עיצוב

שלב D1

מטרת שלב החריש היא הכנת הקרקע לתחילתו של פרויקט פיתוח עיצוב של מוצר או שירות, ובראשם ניצב ניסוח מכוון העיצוב, שמפרט את מכלול ההיבטים הידועים והלא–ידועים בכל אחד מחתכי התשתית הדרושים לפיתוחו. שלב החריש יקבע את היקף הפרויקט, התקציב שלו, היעדים, המטרות, ואבני הדרך הנדרשות לפיתוחו. בפרק זה בספר מפורט כיצד לכתוב את 'בריף העיצוב' באופן נכון ומקצועי, ואלו תהליכים נכון לקיים לקראת התנעת כל פרוייקט פיתוח.

7d_book_640_15