קציר

harvestקציר |  עיצוב הפצה

שלב D7

שלב הקציר הוא השלב האחרון של השקת המוצר או השירות לשוק, ולווי כל התהליכים הנוגעים אליו. השפה העברית נוצרה בתרבות חקלאית. פעולת פירוק הפרי לאחר הבשלתו זכתה למילות פועל רבות: ארה תאנים, גדד תמרים, בצר ענבים, מסק זיתים, קצר שיבולים, אסף, ליקט, שלף קנים. ככל הנראה, הסיבה לעושר הרב של פעלים הקשורים לשלב הקציר נובעת מחשיבותו הרבה בכלכלת חקלאות הנשענת על מחזור שנתי. בשלב הקציר מתרחשים בו–בזמן שני תהליכים חשובים בעבור קבוצת הפיתוח של המוצר או השירות; 1. מעבר משלב הפיתוח לשלב ייצור המוצר או הפקת השירות; 2. התנעת השקה ותכנית השיווק. לשני התהליכים האלה חשיבות מכרעת להצלחה, והם צריכים להיות מותאמים לאופי המוצר/שירות וליעדים העסקיים שנקבעו בתחילת הפרויקט.

7d_book_640_79