נביטה

sproutנביטה | ריעיון עיצוב

שלב D3

שלב הנביטה הוא תהליך העלאת הרעיונות היצירתיים בפרוייקט. הרעיון המרכזי של שלב הנביטה הוא שכל זרע יכול להנביט דבר–מה. ואולם הסטטיסטיקה מוכיחה שההסתברות שהזרע ינבוט ויצמח היא קטנה, ולכן ריבוי הזרעים מפצה על כשלים סביבתיים שעלולים למנוע את נביטת הזרע. רעיון הריבוי חשוב מאוד בשלב הנביטה.  הימור על רעיון אחד בלבד הוא הימור מסוכן שיכול להצליח לעתים רחוקות. רעיונות רבים וחשובים עולים כבר בשלב הזריעה. בתהליכי תצפיות ממוקדים, המפתחים מוצאים את עצמם מעלים את הרעיונות בזמן התצפית עצמה. בספר מתוארים מספר רב של תהליכים חדשים שמציעים שיטות מתקדמות יותר ופוריות יותר מהשיטה הקלאסית של 'סיעור מוחות'.

7d_book_640_43