הנצה

hanazaהנצה |  עיצוב קונצפט

שלב D4

שלב ההנצה הוא השלב שבו מחברים רעיונות לכדי קונצפט ברור וקוהרנטי וממחישים אותו בדרך מהירה. בכל תהליך של שינוי, ובעיקר בפיתוח של מוצר או שירות חדשים, הרעיון בלבד, עטוף במילים מדויקות, עדיין אינו יכול לגרום ללקוח, ואפילו לא לקבוצת הפיתוח עצמה, להתלהב ולהאמין בפרויקט. גילום הרעיון והמחשתו הם כלי חשוב ובעל משמעות על מנת לבחון אותו הלכה למעשה, ובכלל זה לבחון גם את מגוון המרכיבים שלו. ואולם בשלב ההנצה הדגש אינו רק על ההמחשה אלא על האינטגרציה של הרעיונות לכלל קונספטים מלהיבים. תהליך החשיבה העיצובית שמדובר בו רבות בעולם הארגונים של העשור הראשון של שנות האלפיים, מתבטא במלוא עוזו בשלב ההנצה. מדוע? נראה כי בשלבי החריש, הזריעה והנביטה אפשר למצוא תחליף למעצבים; בשלבים אלו רבים מבעלי התפקידים בארגון יכולים לעשות עבודה טובה מאוד בהגדרה, במחקר ובהעלאת רעיונות. אך בשלב ההנצה למעצבים יש את עצמת הדמיון והכלים הדרושים כדי להביא את תוצרי השלבים הקודמים לכדי ביטוי חזותי בולט. בפרק זה בספר מתוארות שיטות ותהליכים המסייעים באופן מהיר לייצר 'מוק-אפ' עיצובי, פרוטוטייפ ראשוני, 'דמו' או תסריט פעולה הממחישים את הקונצפט באופן הטוב ביותר מבלי שהושקעו בו זמן וכסף רב.

7d_book_640_50