דישון

דישון |  תמצות לקחים לפיתוח חדש

תהליך הדישון מתקיים במרחב שבין סיום תהליך פיתוח של מוצר או שירות ובין התהליך הבא אחריו של מוצרים ושירותים חדשים המבוססים על הנסיון, הידע והלקחים שהצטברו לאחר השקתם לשוק. בפרק זה בספר מתוארים התהליכים הדרושים לתהליך דישון איכותי, וכן מתוארות דוגמאות תהליכים מהסוג הזה בחברות עסקיות ובאקדמיות. בפרק זה מסופר על הפרוייקט היחודי של d-Vision שנוצר כמרכז התמחות בעיצוב ופיתוח מוצרים עבור קבוצת כתר.

7d_book_640_87