פריחה

floweringפריחה |  עיצוב מפורט

שלב D5

בתהליכי עיצוב קונספטואליים שלב הפריחה הוא שלב של מיקוד המאמצים ביצירת קונספט אחד משולב ומהודק, שמעביר את המסר של חידוש וישימות. בתעשיית הרכב יש מסורת של תצוגת רכבי קונספט, שכל מטרתם להציג קריאת כיוון עתידית של החברה בנוגע לפיתוח ולהתנסות בצורות, בסגנונות ובפונקציות חדשות. בפרק זה בספר מתוארים הכלים לשלב זה, וכן מתוארים מרכיבי 'העיצוב הטוב' לפי דעת המחבר. בנוסף מיוחד פרק מיוחד לנושא 'עיצוב חוויה' והמשמעות שלה בעולם הכלכלי החדש שבו המוצר או השירות נמדדים רק ככלים לחוויה שהם יוצרים באדם.

7d_book_640_58