מדריך מאוייר למהגר החדש לגרמניה

מדריך מאוייר למהגר החדש לגרמניה

מדריך חדש למהגר לגרמניה נוצר כנראה בחופזה, ומציג למהגר באופן מאויר ובאנגלית את דרכי התקשורת וההתנהגות הבסיסיים בחברה הגרמנית.

המדריך מאוייר כולו באופן גרפי ספציפי, כשהרקע האפור והקו הכחול כהה עובר כחוט השני בכל האיורים.

http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/punkt/germany-understand-country-people-100.html

פרצופה של האישה בתמונה הראשית מעוות בכוונה באופן מוזר על מנת להביע כעס על נגיעת היד של המהגר בישבנה. הכיתוב מוסיף כי הדבר נכון גם לנגיעה בישבנם של גברים.

Screen Shot 2016-01-31 at 10.30.59 Screen Shot 2016-01-31 at 10.31.09