רשתות, ברוקרים ויצירתיות

רשתות, ברוקרים ויצירתיות

http://www.forbes.com/sites/michaelsimmons/2013/12/03/why-being-the-most-connected-is-a-vanity-metric/

2009-3-29-nyt-twitter-ecosystemבמאמר מרתק זה שמתפרסם בפורבס, מתגלים כמה פרטים מעניינים על כך שרישות חברתי ועסקי אינו נמדד רק לפי גודלו אלא לפי איכותו. במאמר מודגשים ה׳ברוקרים׳, אלה שמסוגלים לפרוץ מעגלים חברתיים, מעגלים תחומיים ומעגלים עסקיים, ולתווך בינהם. ׳הברוקרים׳ הם אלה שמצליחים להרגיש ׳לא שייכים׳ לעיתים למעגל אחד, ובאמצעות בדיקת הקצוות לייצר קשרים לא שגרתיים.